O FIRMIEOFERTANASZE REALIZACJEKONTAKT
WYŽWIETL ZAKúADKI
Dodaj do zak│adek

Inwestor: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Kwiatka 5, 09-400 Płock
Zadanie: Rozbiórka obiektu budowlanego i budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastruktur─ů towarzysz─ůc─ů przy ul. Sienkiewicza 25 w P┼éocku.
Termin realizacji: 15.06.2015 - 30.06.2016
 


 

Inwestor: PERN Przyja´┐Ż´┐Ż S.A., 09-410 P´┐Żock, ul. Wyszogrodzka 133.
Zadanie: Wykonanie nowych szczelnych komór dla zasuw 8-I i 9-I, 46-III, 47-III, 48-III, 49-III, 38-III, 39-III, 43-III, 40-III, 41-III, 85-III, 86-III, 87-III oraz X-I i Y-I w Bazie Miszewko Strza´┐Żkowskie.
Termin realizacji: 10.06.2015 - 30.06.2016


 

Inwestor: Spó´┐Żka „FLEXPOL” Sp. z o.o. z siedzib´┐Ż w P´┐Żocku, 09-400 P´┐Żock, ul. ´┐Żukasiewicza 46.
Zadanie: Utwardzenie terenu w obr´┐Żbie budowanego budynku biurowego Flexpol sp. z o.o.
Termin realizacji: 30.04.2015 - 30.10.2015


 

Inwestor: MSM CHEMIK, 09-402 P´┐Żock, ul. 3 Maja 12.
Zadanie: Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 11 Osiedle Pi´┐Żkna (Centrum), budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Paw´┐Ża II 19 - Kolonia Kapliczka (Podolszyce Po´┐Żudnie) - I etap, oraz budynku przy ul. 3 Maja 10 - Osiedle „Pi´┐Żkna” (Centrum) - II etap.
Termin realizacji: 09.06.2014 - 15.12.2014 (I etap), 31.08.2015 (II etap)


 

Inwestor: Spó´┐Żka „FLEXPOL” Sp. z o.o. z siedzib´┐Ż w P´┐Żocku, 09-400 P´┐Żock, ul. ´┐Żukasiewicza 46.
Zadanie: Budowa budynku biurowego FLEXPOL Sp. z o.o. z instalacjami
Termin realizacji: 14.03.2014 - 31.07.2015


 

Inwestor: PERN Przyja´┐Ż´┐Ż S.A., 09-410 P´┐Żock, ul. Wyszogrodzka 133.
Zadanie: Wykonanie robót budowlanych polegaj´┐Żcych na wykonaniu szczelnego dna i skarpy obwa´┐Żowa´┐Ż zbiorników nr 9 i 10 w Bazie Miszewko Strza´┐Żkowskie.
Termin realizacji: 28.06.2013 - 30.09.2013


 

Inwestor: EURO-BUD Aneta D´┐Żbkowska, 38-200 Jas´┐Żo, ul. Klasztorna 11.
Zadanie: Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pod nazw´┐Ż Wykonanie szczelnego dna i skarp obwa´┐Żowa´┐Ż zbiornika 28 w Bazie PERN S.A. Miszewko Strza´┐Żkowskie.
Termin realizacji: 08.10.2012 - 17.05.2013


 

Inwestor: MSM CHEMIK, 09-402 P´┐Żock, ul. 3 Maja 12.
Zadanie: Budynek mieszkalny wielorodzinny z zagospodarowaniem nr 1 i nr 2 (etap I) Kolonia Skiba II.
Termin realizacji: 30.11.2011 - 30.09.2013


 

Inwestor: Zak´┐Żad Mleczarski Winnica sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Zadanie:
Rozbudowa zak´┐Żadu przetwórstwa mleka po´┐Żo´┐Żonego w Winnicy ko´┐Żo Pu´┐Żtuska w nast´┐Żpuj´┐Żcym zakresie: budowa magazynu-ch´┐Żodni, budowa budynku technicznego s´┐Żu´┐Ż´┐Żcego jako rozdzielnia elektryczna z transformatorem, kot´┐Żownia i spr´┐Żarkownia, przebudowa zaplecza socjalno-biurowego, przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, ch´┐Żodniczej i centralnego ogrzewania oraz przebudowa pozosta´┐Żej infrastruktury.
Termin realizacji:
11.06.2012 - 31.01.2013


 

Inwestor: Spó´┐Żka „FLEXPOL” Sp. z o.o. z siedzib´┐Ż w P´┐Żocku, 09-400 P´┐Żock, ul. ´┐Żukasiewicza 46.
Zadanie
: Wykonanie fundamentów pod urz´┐Żdzenia linii technologicznej, kana´┐Żów technologicznych i posadzki w hali firmy FLEXPOL Sp. z o.o – etap I, II, III, IV, V, VI.

Termin realizacji: 03.10.2011 - 30.04.2012


gdzie jesteÂmy
Pi▒tek, 19 kwietnia 2019
© 2004-2019 Budownictwo Polskie S.A.