O FIRMIEOFERTANASZE REALIZACJEKONTAKT
WYŽWIETL ZAKúADKI
Dodaj do zak│adek


 

 1. Inwestor: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spo┼éecznego Sp. z o.o., ul. Kwiatka 5, 09-400 P┼éockZadanie: Rozbiórka obiektu budowlanego i budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastruktur─ů towarzysz─ůc─ů przy ul. Sienkiewicza 25 w P┼éocku.
 1. Inwestor: PERN Przyja´┐Ż´┐Ż S.A., 09-410 P´┐Żock, ul. Wyszogrodzka 133.Zadanie: Wykonanie nowych szczelnych komór dla zasuw 8-I i 9-I, 46-III, 47-III, 48-III, 49-III, 38-III, 39-III, 43-III, 40-III, 41-III, 85-III, 86-III, 87-III oraz X-I i Y-I w Bazie Miszewko Strza´┐Żkowskie.
 2. Inwestor: Spó´┐Żka „FLEXPOL” Sp. z o.o. z siedzib´┐Ż w P´┐Żocku, 09-400 P´┐Żock, ul. ´┐Żukasiewicza 46.
  Zadanie: Utwardzenie terenu w obr´┐Żbie budowanego budynku biurowego Flexpol sp. z o.o.
 3. Inwestor: MSM CHEMIK, 09-402 P´┐Żock, ul. 3 Maja 12.
  Zadanie: Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 11 Osiedle Pi´┐Żkna (Centrum), budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Paw´┐Ża II 19 - Kolonia Kapliczka (Podolszyce Po´┐Żudnie) - I etap, oraz budynku przy ul. 3 Maja 10 - Osiedle „Pi´┐Żkna” (Centrum) - II etap.
 4. Inwestor: Spó´┐Żka „FLEXPOL” Sp. z o.o. z siedzib´┐Ż w P´┐Żocku, 09-400 P´┐Żock, ul. ´┐Żukasiewicza 46.
  Zadanie: Budowa budynku biurowego FLEXPOL Sp. z o.o. z instalacjami
  Termin realizacji: 14.03.2014 - 31.07.2015

 5. Inwestor: PERN Przyja´┐Ż´┐Ż S.A., 09-410 P´┐Żock, ul. Wyszogrodzka 133.
  Zadanie: Wykonanie robót budowlanych polegaj´┐Żcych na wykonaniu szczelnego dna i skarpy obwa´┐Żowa´┐Ż zbiorników nr 9 i 10 w Bazie Miszewko Strza´┐Żkowskie.
 6. Inwestor: EURO-BUD Aneta D´┐Żbkowska, 38-200 Jas´┐Żo, ul. Klasztorna 11.
  Zadanie: Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pod nazw´┐Ż Wykonanie szczelnego dna i skarp obwa´┐Żowa´┐Ż zbiornika 28 w Bazie PERN S.A. Miszewko Strza´┐Żkowskie.
 7. Inwestor: MSM CHEMIK, 09-402 P´┐Żock, ul. 3 Maja 12.
  Zadanie: Budynek mieszkalny wielorodzinny z zagospodarowaniem nr 1 i nr 2 (etap I) Kolonia Skiba II.
 8. Inwestor: Zak´┐Żad Mleczarski Winnica sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
  Zadanie:
  Rozbudowa zak´┐Żadu przetwórstwa mleka po´┐Żo´┐Żonego w Winnicy ko´┐Żo Pu´┐Żtuska w nast´┐Żpuj´┐Żcym zakresie: budowa magazynu-ch´┐Żodni, budowa budynku technicznego s´┐Żu´┐Ż´┐Żcego jako rozdzielnia elektryczna z transformatorem, kot´┐Żownia i spr´┐Żarkownia, przebudowa zaplecza socjalno-biurowego, przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, ch´┐Żodniczej i centralnego ogrzewania oraz przebudowa pozosta´┐Żej infrastruktury.
 9. Inwestor: Spó´┐Żka „FLEXPOL” Sp. z o.o. z siedzib´┐Ż w P´┐Żocku, 09-400 P´┐Żock, ul. ´┐Żukasiewicza 46.
  Zadanie
  : Wykonanie fundamentów pod urz´┐Żdzenia linii technologicznej, kana´┐Żów technologicznych i posadzki w hali firmy FLEXPOL Sp. z o.o – etap I, II, III, IV, V, VI.

« powrˇt
gdzie jesteÂmy
Pi▒tek, 19 kwietnia 2019
© 2004-2019 Budownictwo Polskie S.A.